O DRUŠTVU

 

Fotografsko društvo Jesenice s svojo bogato zgodovino, pestro razstavno dejavnost in razgibano izobraževalno aktivnost izvaja fotografske dejavnosti za fotografinje in fotografe ne glede na predznanje in izkušnje.

 

Spodaj o nas izveste več informacij.

 

Zgodovina društva

Društvo je po osamosvojitvi Slovenije nastalo iz FK »Andrej Prešern« in se štejemo za njegove naslednike. Tudi vrzeli v fotografskem delovanju ni bilo. Ponovno smo uredili dokumente in članstvo, star program dela dopolnili s projekti, pomembnimi za tekoče leto.

Na novo smo leta 2002 uredili »Foto galerijo Jesenice« v avli Gledališča Toneta Čufar in Občinske knjižnice Jesenicah ter decembra 2004 še »Foto galerijo Jaka Čopa« na Selu pri Žirovnici – v spomin na našega preminulega člana Jaka Čopa, kjer se v bližini njegovega kraja bivanja nadaljuje s fotografskimi razstavami.

 

Nekaj pomembnih letnic iz preteklosti

1925: Zametki društva segajo v čas po prvi svetovni vojni. Prvega avgusta se je v gostilni pri Kobalu sestala fotografska skupina v okviru Turistovskega društva Skala.

1945: Bombardiranje Jesenic v marcu je uničilo vse pisne dokumente in ves fotografski arhiv.

1948: Izšolali so se prvi mentorji mladim fotografom. Sprva so se posvečali planinskim motivom in lepotam neokrnjene narave, kasneje pa se je pridružila še socialna tematika in železarski motivi.

 

Dejavnost društva

Fotografijo kot umetnost skušamo postaviti na pripadajoče mesto, ki ji gre v današnjem vse bolj vizualnem pogledu na svet in dogodke v njem. Sicer pa člani FDJ razstavljamo tudi na različnih razstaviščih v občini in izven.

Prizadevamo si, da bi občanom in ljubiteljem fotografije z rednimi razstavami naših fotografskih natečajev (Pregledna društvena razstava, bienalna razstava Človek in kovina, bienalna razstava Slovenske fotografinje se predstavijo, Pokrajina za mlade fotografe, Abstract, Globine, mladinska razstava Portret) in gostovanji na razstavah s pobratenimi fotoklubi v tujini. Člani društva najraje razstavljajo na domačih razstaviščih prav na Jesenicah, kjer lahko soobčanom in ostalih pokažejo svoja dela in organizirajo odprtja svojih razstav.

Še naprej gojimo prijateljske stike z zamejskimi fotografi s Foto kluba Nagold, foto skupine Visible iz Beljaka in FG Impuls iz Hradec Králova in Foto klub Dunav iz Srbije. Fotografi gradimo mostove, ki jih vsak razume in z veseljem sodelujemo z druženjem, z razstavami, z projekcijami ter fotolovi doma in v tujini…

Vrsto let pa prijateljujemo in aktivno sodelujemo s postavitvami razstav s člani FK Hrastnik.

 

Osnovni podatki

Fotografsko društvo Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 21,
p. p. 61, 4270 Jesenice, Slovenija

e-mail: fd.jesenice@gmail.com

ID za DDV: 29684978
Zavezanec za DDV: Ne

Matična številka: 5079349000

TRR pri Nova KBM, številka računa: SI56 0400 1004 6964 188

 

Vodstvo društva

Predsednik društva: Stane Vidmar, MF FZS, EFIAP/b, kontakt. stane.vidmar1@gmail.com

Podpredsednik društva: Klemen Klemenc, KMF FZS, AFIAP, kontakt: kleklec@gmail.com

Tajnica društva: Stanka Torkar, F2 FZS, kontakt: stanislava.torkar@guest.arnes.si

Blagajnik društva: Pia Morič, F1 FZS, kontakt: piamoriti@gmail.com

Izvršni odbor društva:
Nik Bertoncelj, Marko Burnik, Gaber Košir, Aleksander Novak, Enes Pivač, Barbara Toman, Stanka Torkar, Jožica Trstenjak, Matjaž Vidmar.

Umetniški svet društva:
– Jani Novak, MF FZS, EFIAP/b
– Nik Bertoncelj, MF FZS, AFIAP
– Gaber Košir, F1 FZS

Nadzorni odbor društva:
– Lojzi Avsenik
– Majda Reberšak Iskra
– Branko Sitar

Disciplinska komisija društva:
– Danica Novak
– Željko Tomakič
– Sonja Zupanc

 

Razstavna dejavnost

Vodja Foto galerije Jesenice v avli Gledališča Toneta Čufarja in Občinske knjižnice Jesenice: Stane Vidmar, MF FZS, EFIAP.

Vodja foto galerije Jaka Čopa v Žirovnici: Vitomir Pretnar, F1 FZS.

Vodja razstavišča v Domu upokojencev Dr. Franceta Berglja na Jesenicah in Domu upokojencev Viharnik v Kranjski Gori: Marko Burnik, KMF FZS.

 

Kje nas najdete

– Društveni prostor na OŠ Toneta Čufarja Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice (po predhodni najavi na fd.jesenice@gmail.com).

– Foto galerija Jesenice v avli Gledališča Toneta Čufarja in Občinske knjižnice Jesenice (Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice).

– Foto galerija Jaka Čopa na Selu pri Žirovnici, (Selo pri Žirovnici 8a, 4274 Žirovnica – avla na vhodu v zdravstveni dom in lekarno).

– Razstavišča v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja na Jesenicah, Domu upokojencev Viharnik v Kranjski Gori, knjižnica Kranjska Gora in Društvo upokojencev Javornik-Koroška Bela.

– Socialna omrežja:

Pomembni dokumenti FDJ

Pristopna izjava za vstop v fotografsko društvo Jesenice

Statut fotografskega društva Jesenice

Pomembne zunanje povezave

Spletna stran Fotografske zveze Slovenije (FZS)

Statut Fotografske zveze Slovenije (FZS)

Spletna stran mednarodne fotografske zveze FIAP