Rodil sem se 1. 1. 1952 na Jesenicah in sem zaposlen na OŠ Toneta Čufarja na Jesenicah kot računalnikar, učitelj matematike, izbirnega predmeta računalništvo in vodja fotografskega krožka. Poleg rednega dela se ljubiteljsko ukvarjam z astronomijo in igranjem v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah.

Najraje fotografiram umetnine, ki jih ustvarja narava, poseben izziv pa so mi žuželke in z njimi povezana makro fotografija. V zadnjem času pa sem se poglobil tudi v gledališko fotografijo.

Od leta 2005 sem član Fotografskega društva Jesenice, v sklopu katerega sem razstavljal svoje fotografije na društvenih razstavah na Jesenicah, Sl. Javorniku, v Brežicah, v Radovljici, Hrastniku, Hradec Kralovy (Češka) in v Beljaku (Avstrija).

Za svoje fotografije sem na domačih in mednarodnih natečajih prejel lepo število diplom, ter dve bronasti in dve srebrni priznanji.
Za dolgoletno delo na področju kulture in prosvete, pa sem leta 2007 prejel občinsko priznanje, leta 2013 pa še priznanje krajevne skupnosti.