Vitomir Pretnar

Vitomir Pretnar

F1 FZS

Fotografira z nekaj prekinitvami od leta 1972. V dolgem obdobju svojega ukvarjanja s fotografijo je spoznal, da »lepa podoba« nima velike vrednosti. Lepa podoba lahko zakrije učinek fotografije kot celote, zato naj ima za dobro fotografijo podoba svojo zgodbo. Če lepo fotografijo jemljemo kot bistveno, zmanjšamo učinek celote in fotografijo oslabimo. Taka, šibka fotografija nima več zadostne moči. Ne odseva tistega kar fotografija je, posnetek realnosti in predvsem življenja v vseh njegovih odtenkih. Samo zgodba daje verodostojnost vsakemu posameznemu motivu. V tem vidi poslanstvo sebe kot fotografa.