Jasim Suljanović

Jasim Suljanović

KMF FZS, AFIAP

Po poklicu sem pravnik, ki je celotno delovno dobo delal v policiji. S fotografijo sem se srečal v srednji šoli. U drugem letniku srednje škole v Ljubljani, je bila fotografija predmet pri katerem sem spoznal tedanjo fotogragfsko opremo, tehniko fotografiranja, razvijanja filmov in izdelavo fotografije. Tedaj spoznam, da dobra in kvalitetna fotografija nekega dogodka ali kraja nekega dejanja, pozornemu opazovalcu pove več, kot če ta dogodek skušamo opisati z besedami.

Po končani srednji šoli opravljam delo policista. Najbolj pa se posvečam  družini, gradnji stanovanjske hiše, študiju na Višji pravni šoli in pozneje študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Po upokoitvi in ženini smrti, se v meni obudi srednješolska ljubezen do  fotografije in se 2011 leta včlanim v Fotoklub Jesenice. V fotoklubu svoje fotografsko znanje nadgrajujem in že naslednje leto pridobim naziva F3 (fotograf tretjega razreda) in F2 (fotograf drugega razreda). Leta 2013 mi Umetniški svet Fotografske zveze Slovenije po oceni moje kolekcije fotografij dodeli umetniški naziv F1 (fotograf prvega razreda). Že leta 2015 mi Umetniški svet na podlagi ocene moje kolekcije 20 fotografij, dodeljuje umetniški naziv KMF FZS (kandidat mojster Fotografske zveze Slovenije). Istega leta mi Mednarodna fotografska asociacija za umetniško fotografijo (FIAP) dodeli mednarodni umetniški naziv AFIAP ( Artiste FIAP).

Leta 2017 mi ista Mednarodna fotografska asociacia za umetniško fotografijo na podlagi mednarodnih dosežkov na področju fotografije, dodeli umetniški naziv EFIAP ( Exceellence FIAP ).

Svoje fotografije sem razstavljal na vseh kontinentih in v več kot pedesetih državah sveta. Na mednarodnih fotografskih razstavah sem osvojil 190 nagrad. Skupaj na mednarodnih in domačih razstavah pa 305 nagrad in priznanj. Poleg tega sem na mednarodnih razstavah Wiew Bug, na katerih sodeluje večstotisoč poklicnih in ljubiteljskih fotografov iz celega sveta osvojil 51 nagrad.