Kontakt

Fotografsko društvo Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 21,
p. p. 61, 4270 Jesenice, Slovenija

el.naslov:  fd.jesenice@gmail.com 

TRR pri ABANKI številka računa: SI56051008016775269
 
 
Predsednik: Stane Vidmar, MF FZS, EFIAP, elektronska pošta: stane.vidmar1@gmail.com , telefon: 040 154 901
Vodja FG v avli gledališča: Stane Vidmar, MF FZS, EFIAP
Vodja FG Jaka Čopa v Žirovnici: Vitomir Pretnar, F1 FZS