O društvu

Zgodovina društva

Društvo je po osamosvojitvi Slovenije nastalo iz FK »Andrej Prešern« in se štejemo za njegove naslednike. Tudi vrzeli v fotografskem delovanju ni bilo. Ponovno smo uredili dokumente in članstvo, star program dela dopolnili s projekti, pomembnimi za tekoče leto.Na novo smo leta 2002 uredili »Fotogalerijo« v avli Gledališča Tone Čufar na Jesenicah in decembra 2004 še »Fotogalerijo Jaka Čopa« na Selu pri Žirovnici – v spomin na našega preminulega člana Jaka Čopa, kjer se v bližini njegovega kraja bivanja nadaljuje s fotografskimi razstavami.

Nekaj pomembnih letnic iz preteklosti

1925: Zametki društva segajo v čas po prvi svetovni vojni. Prvega avgusta se je v gostilni pri Kobalu sestala fotografska skupina v okviru Turistovskega društva Skala.

1945: Bombardiranje Jesenic v marcu je uničilo vse pisne dokumente in ves fotografski arhiv.

1948: Izšolali so se prvi mentorji mladim fotografom. Sprva so se posvečali planinskim motivom in lepotam neokrnjene narave, kasneje pa se je pridružila še socialna tematika in železarski motivi.

Dejavnost društva

Fotografijo kot umetnost skušamo postaviti na pripadajoče mesto, ki ji gre v današnjem vse bolj vizualnem pogledu na svet in dogodke v njem. Sicer pa člani FDJ razstavljamo tudi na različnih razstaviščih v občini in izven. Prizadevamo si, da bi občanom in ljubiteljem fotografije z razstavami Človek in kovina, Slovenske fotografinje se predstavijo, Pokrajina za mlade fotografe, Mladi fotografi se predstavljajo, Interclub foto Jesenice-Beljak, z gostovanji na razstavah s pobratenimi fotoklubi v tujini in z drugimi razstavami v Fotogaleriji prav na Jesenicah še nadalje predstavljali someščanom umetniška fotografska dela.

Še naprej gojimo prijateljske stike z zamejskimi fotografi iz foto skupine Visible iz Beljaka, s člani iz FK Nagold, in s člani FG Impuls iz Hradec Králova. Fotografi gradimo mostove, ki jih vsak razume in z veseljem sodelujemo z druženjem, z razstavami, z dia projekcijami in fotolovi doma in v tujini…

Vrsto let pa prijateljujemo in aktivno sodelujemo s postavitavmi razstav s člani FK Hrastnik.

Kje nas najdete

– Društveni prostor se nahaja v OŠ Toneta Čufarja Jesenice, Tavčarjeva 21
– Fotogalerijo imamo v avli Gledališča Toneta Čufarja, Čufarjev trg 4, Jesenice
– Fotogalerija Jaka Čopa je na Selu pri Žirovnici, kjer je vhod v zdravstveni dom in lekarno
– velikokrat pa popestrimo prostore z našimi fotografijami v Domu Franceta Berglja, Domu Viharnik Kranjska Gora in knjižnici Kranjska Gora…

Poročila o delovanju društva

Poročilo o delovanju društva v letu 2010

Poročilo o delovanju društva v letu 2011

Poročilo o delovanju društva v letu 2012

Poročilo o delovanju društva v letu 2013

Poročilo o delovanju društva v letu 2014

Poročilo o delovanju društva v letu 2015

Poročilo o delovanju društva v letu 2016

Poročilo o delovanju društva v letu 2017

Poročilo o delovanju društva v letu 2018

 

Pomembnejši dokumenti

Pristopna izjava za vstop v fotografsko društvo Jesenice

Statut fotografskega društva Jesenice

Člani FD Jesenice