Povezave

Fotografska zveza Slovenije Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
FIAP
Razpisi FIAP-a
PSA

Dokumenti Fotografske zveze Slovenije

STATUT Fotografske zveze Slovenije – aktualna verzija 2013 acrobat 


PRAVILNIKI
 Fotografske zveze Slovenije

1. Pravilnik o razstavah FZS – FZS_pravilnik_o_razstavah_spremembe_2016

2. Pravilnik o podeljevanju nazivov FZS acrobat

3. Pravilnik o podelitvi nagrade Janeza Puharja acrobat

4. Pravilnik o delu častnega razsodišča_novi Pravilnik o delu CR FZS

5. Pravilnik o podeljevanju diplom za najuspešnejše razstavljalce leta_novi Pravilnik-najuspesnejsi-posnetek-razstavljalec-klub_popravki_2016

6. Pravilnik za pridobivanje naslovov FIAP Pravilnik za pridobivanje naslovov FIAP

OBRAZCI Fotografske zveze Slovenije

1. Sklep o vključitvi društva v FZS  acrobat  word

2. Vloga za pokroviteljstvo FZS  acrobat  Za to vlogo prosim uporabite spletni obrazec – >klikni tukaj

3. Poročilo o razstavah v društvu za tekoče leto (obrazec št.3) acrobat  word

4. Poročilo o samostojni razstavi (obrazec št.4) acrobat  word

5. Pregled sprejetih del na razstavah FZS (obrazec št.5)  acrobat  word

6. Pregled sprejetih del na mednarodnih razstavah (obrazec št.6) acrobat  word

7. Vloga za F 1 FZS (obrazec št.7)  acrobat  word

8. Vloga za KMF FZS (obrazec št.8) acrobat  word

9. Vloga za MF FZS (obrazec št.9) acrobat  word

10. Pobuda za podelitev nagrade Janeza Puharja (obrazec št.10) acrobat  word  

11. Lista prisotnosti na sestanku (obrazec št.11) acrobat  word  

12. Podatki o članstvu v društvu (obrazec št.1a) acrobat  word 

KODEKS ravnanja članov društev in klubov acrobat 

NAVODILO in KRITERIJI za ocenitev razstav pod pokroviteljstvom FZS acrobat 

FIAP  Navodilo za pridobivanje FIAP razstavljalskih naslovov acrobat