Podelitev zlatega znaka

Člani FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA JESENICE  smo v Fotogaleriji  pripravili otvoritev reportažne fotografske razstave PODELITEV ZLATEGA ZNAKA Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Fotografskemu društvu Jesenice v sredo, 18. marca 2015, ob 18. uri. Razstava je bila odprta s kulturnim programom. Fotografije so bile na ogled do 15. aprila 2015

 

V prostorih Slovenske filharmonije je 28. januarja 2015 Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije podelil najvišja priznanja sklada za leto 2014. Eden od dveh zlatih znakov sklada je bil podeljen Fotografskemu društvu Jesenice za izredne dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2014. To je prvi zlati znak, ki je bil podeljen za fotografsko dejavnost in prvi zlati znak na področju zgornje Gorenjske.Razstava prikazuje podelitev zlatega znaka JSKD Fotografskemu društvu Jesenice, hkrati pa predstavlja delo društva in njegove člane.

 

 

Obrazložitev za podelitev Zlatega znaka JSKD:

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE

Fotografsko društvo Jesenice je pravni naslednik Foto kluba Andrej Prešeren in izhaja iz fotografskih klubov in skupin, ki so na Jesenicah začeli organizirano delovati pred skoraj 90 leti. Že od vsega začetka se društvo ukvarja z dvema glavnima dejavnostma: razstavljanje in izobraževanje. Dejavnost razstavljanja skrbi za pestrost kulturne ponudbe na Jesenicah, Žirovnici in Kranjski Gori. Društvo namreč skrbi za redne postavitve razstav kar na petih razstaviščih v teh občinah. Letno pripravijo čez 40 razstav, na katerih se predstavljajo člani društva in povabljeni gosti. Vsako leto priredijo tudi eno državno razstavo, in sicer Slovenske fotografinje se predstavijo ali Človek in kovina. Razstavi se bienalno menjata. Poleg tega društvo sodeluje pri organizaciji območnih JSKD razstav, za katere je bilo leta 2011 tudi pobudnik. Člani društva pošiljajo svoje fotografije vsako leto na več deset razstav po vsem svetu. Za svoje fotografije prejemajo tudi mnoga visoka priznanja in fotografske nazive.

Izobraževanje v društvu teče na več različnih načinov. Društvo za svoje člane organizira strokovna srečanja, različna predavanja in delavnice. Izobraževanje pokriva različne zvrsti fotografije, tehnike in računalniške obdelave. Praktično izobraževanje poteka tudi na skupnih članskih izletih ter z ogledom različnih fotografskih razstav po Sloveniji. Fotografsko društvo Jesenice skrbi tudi za izobraževanje mladih preko mentorstva, saj dva člana vodita krožke na jeseniških osnovnih šolah.

Fotografsko društvo Jesenice je letos že tretje leto zapored prejelo priznanje za drugo mesto v razvrstitvi najuspešnejših fotografskih društev Fotografske zveze Slovenije. Takšna stalnost je v tem ocenjevanju še dodatni uspeh. Poleg uspešnosti društva kot celote je zelo pomembno, da društvo sestavlja precejšnje število zelo uspešnih posameznikov – fotografov. Društvo tudi po številu članov sodi med največja slovenska fotografska društva.

Poleg same uspešnosti na skupinskih razstavah je pomembno, da v društvu deluje tudi dovolj delovnih posameznikov, ki skrbijo za postavitve velikega števila razstav in dovolj avtorjev, ki so pripravljeni svoj trud in sredstva usmeriti v predstavitve na samostojnih razstavah. Nenazadnje pa je za takšno široko in raznoliko delovanje potrebna dobra organizacija društva. Šele vse navedene dejavnosti skupaj naredijo društvo zares uspešno.