SLOVENSKE FOTOGRAFINJE SE PREDSTAVIJO 2015

Fotografsko društvo Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice  pod pokroviteljstvom FZS 02/2015

razpisuje razstavo SLOVENSKE FOTOGRAFINJE SE PREDSTAVIJO 2015

Pogoji udeležbe:

Pravico do sodelovanja imajo vse fotografinje iz Slovenije in Slovenke iz zamejstva in tujine. Razstava bo izvedena po pravilniku FZS o razstavah.

 1. Tema natečaja: prosta, ocenjuje se posamezna fotografija
 1. Pristojbina je 10 €. Priložena naj bo priporočeni pošiljki del ali nakazana na TRR FD Jesenice: SI56 0700 0000 0136 763.

in je namenjena delnemu pokritju stroškov vračanja fotografij in kataloga.

 1. Kategorije: Natečaj ima eno kategorijo in sicer črno bele in barvne fotografije ( maksimalno 4 dela )
 1. Dimenzije: Maksimalna velikost fotografij je 30 x 40 cm. Fotografije manjše od maksimalne velikosti morajo biti obvezno nalepljene na tanek karton velikosti 30 x 40 cm in maksimalne debeline 1 mm. Minimalna velikost nalepljenih fotografij je 26 cm za daljšo stranico. (pri morebitnem kvadratnem formatu je minimalna velikost stranice 20 cm). Zaradi enotnosti razstave je zaželena podlaga črne barve, razen v primeru izredne neustreznosti glede na samo fotografijo. Kaširanje ni dovoljeno.
 1. Označba del (na zadnji strani!):
 2. naslov fotografije
 3. priimek in ime avtorice
 4. naslov avtorice
 1. Prijavnica: Avtorica mora izpolniti priloženo prijavnico in jo priložiti pošiljki.
 1. Žirija: Vsa prispela dela, ki bodo ustrezala  razpisu,  bo ocenjevala žirija v zasedbi:

Herman Čater; predsednik žirije, MF FZS, MFIAP,

Štefi Praprotnik Borko; MF FZS, EFIAP/g,

Andreja Peklaj; MF FZS

 1. Nagrade: Podeljene bodo 3 nagrade in 5 diplom.
 1. Objavljanje: Udeleženke natečaja soglašajo, da prireditelji njihova dela razstavijo, objavijo ali kopirajo za potrebe natečaja. V skladu z možnostmi bo natisnjen katalog z rezultati, statistiko in nekaterimi deli.
 1. Avtorstvo: Avtorske pravice ostanejo pošiljateljem. Z udeležbo na natečaju avtorica zagotavlja, da so fotografije ali deli fotografij njeno delo in da sprejema pogoje razpisa.
 1. Zagotovila: Prireditelj sprejema obveznost, da bo z deli ravnal skrbno, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med transportom.
 1. Pošiljanje del: Pošiljke morajo biti poslane brez obveznosti do prejemnika. Pakiranje mora omogočiti vračanje v isti embalaži!
 1. Koledar razstave:

 

Rok za dostavo del: 10. marca 2015
Žirija: do 14. marca 2015
Obvestila: do 20. marca 2015
Odprtje razstave in podelitev priznanj: 23. aprila 2015 ob 18. uri v prostorih Kosove graščine na Jesenicah
Vračanje del: do 15. junija 2015

 

NASLOV za pošiljanje fotografij:

Fotografsko društvo Jesenice

p.p. 61

SI – 4270 Jesenice

Slovenija

 

PRIJAVNICO SI LAHKO SHRANITE IN NATISNETE TUKAJ:

Razpis