Vabljeni na ogled razstave “HRAST”, avtor: STANE VIDMAR

FARNO KULTURNO DRUŠTVO KOROŠKA BELA in FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE
vabita na

ogled   f o t o g r a f s k e   r a z s t a v e ( h ) R a s t.
V četrtek, 21. novembra je v avli Ministrstva za kulturo o potekalo odprtje fotografske razstave (h)Rast,
avtorja Staneta Vidmarja.
R a z s t a v o   bje   o d p r l    m i n i s t e r    z a  k u l t u r o     m a g . Z o r a n P o z n i č .
Razstava bo na ogled do 6. januarja 2020.
P r i s r č n o   v a b l j e n i !

Vabilo na razstavo

Utrinki z otvoritve

Razstava na Ministrstvu za kulturo

Razstavljalec g. Stane Vidmar

Otvoritvena slovesnost

Udeleženci otvoritve

g.Blaž Račič, g.Zoran Poznič in g.Stane Vidmar

g.Zoran Poznič in g.Stane Vidmar

Skupinska fotografija kreatorjev otvoritve