Razpis za društveno digitalno razstavo 2019 – BEOGRAD

Na razstavi lahko sodelujejo člani Fotografskega društva Jesenice, ki so se udeležili fotolova v Beogradu.

Vsak avtor, ki predloži fotografije ter izpolni prijavnico se strinja s pogoji razstave in objavo fotografij na spletnih straneh društva ipd..

Teme razstave so:

A: Beograd B: Prosta ČB, Beograd C: Prosta barvna, Beograd

Avtor lahko predloži do 4 digitalne fotografije na temo.

Velikost fotografij je do 3000 pix po daljši stranici, resolucija 300dpi in jpg formata.

Več navodil in informacij je v Razpisu .          Prijavnica