Dva naša člana prejela visoke FIAP nazive

V petek 1. februarja 2019 so bili na razstavi Reflections Panonia v Lendavi podeljeni FIAP nazivi za leto 2018. Nazive je podelil zastopnik za FIAP pri Fotografski zvezi Slovenije Vasja Doberlet. Med prejemniki visokih nazivov sta dva naša člana.

Aleksander Čufar je prejel naziv EFIAP/d3 – odličnik FIAP diamant 3. To je trenutno najvišji možen FIAP naziv. Aleksander je edini prejemnik tega naziva v Sloveniji.

Bogdan Bricelj je dobil naziv EFIAP/p – odličnik FIAP platinasti. Je edini fotograf na Zgornjem Gorenjskem od Rateč do Radovljice in Tržiča s tako visokim FIAP nazivom. V celi Sloveniji imajo naziv EFIAP/p še trije drugi fotografi, višje EFIAP/d nazive pa štirje.

Čestitke!