Strokovna seja “Mesto ponoči”

Zapisnik strokovne seje – tematske delavnice 5/18-19
Datum tematske delavnice: 7.1.2019
Tema: Mesto ponoči
Prisotni: S. Vidmar, K. Klemenc, B. Bricelj, V. Pretnar, S. Zupanc, S. Perko, J. Mihajlovska, L. Avsenik, M. Perat, M. Burnik, E. Pivać, P. Morič.
Fotografije so poslali:

01 Barbara Toman            
02 Robert Brezigar 
03 Gaber Košir – FK Jesenice
04 Pia Morič 
05 Danila Bricelj 
06 Bogdan Bricelj 
07 Marko Burnik 
08 Klemen Klemenc 
09 Vanda Klemenc 
10 Lojzi Avsenik 
11 Stane Gortnar – FK Tržič 
12 Stane Perko – FK Tržič 
13 Helena Vidmar 
14 Stane Vidmar 
15 Jelka Mihajlovska 
16 Enes Pivać 
17 Sonja Zupanc 
18 Mark Per – FK Tržič
19 Dušan Podrekar – FK Tržič 
20 Vitomir Pretnar 
Skupaj 91 fotografij

Rezultati glasovanja

1. Pia Morič                          Prehodi                         6 točk
2.-3. Stane Gortnar            Kanal ob Soči               4 točke
2.-3. Helena Vidmar          Postaja                           4 točke
4. -8. Stane Gortnar          Pr Homan                       3 točke
4. -8. Stane Gortnar          V Zaki                              3 točke
4. -8. Klemen Klemenc     Hard days night            3 točke
4. -8. Bogdan Bricelj         Čakajoč na tramvaj       3 točke
4. -8. Stane Vidmar           Okvir                                3 točke

Čestitke avtorjem najboljših fotografij.
Predsednik FD Jesenice
Stane Vidmar

Pia Morič: Prehodi

 

Stane Gortnar: Kanal ob Soči

 

Helena Vidmar: Postaja