Strokovna seja “Ura”

Zapisnik strokovne seje – tematske delavnice 3/18-19
Datum tematske delavnice: 5.11.2018
Tema: Ura
Prisotni: Klemenc K., Zupanc S., Vidmar S., Burnik M., Pivač E., Mihajlovska J., Brišar L.
Fotografije so poslali:
01 Stane Vidmar              5
02 Helena Vidmar           5
03 Jelka Mihajlovska      5
04 Marko Burnik             5
05 Enes Pivać                   1
06 Majda Reberšak         5
07 Pia Morič                     5
08 Sonja Zupanc             5
09 Klemen Klemenc       5
10 Jožica Trstenjak         3
SKUPAJ 44

Rezultati glasovanja

1. Sonja Zupanc: Ure                               6 točk
2. Enes Pivać: Ura                                    4 točke
3.-4. Helena Vidmar: Minljivost            3 točke
3.-4. Stane Vidmar: Transformacija     3 točke
5.-8. Stane Vidmar: RC                           2 točki
5.-8. Stane Vidmar: Zvonik 2                 2 točki
5.-8. Marko Burnik: Bering 3                 2 točki
5.-8. Klemen Klemenc: Četrt ura          2 točki
Čestitke avtorjem najboljših fotografij.
Predsednik FD Jesenice    Stane Vidmar

Sonja Zupanc: Ure

 

Enes Pivać: Ura

 

Helena Vidmar: Minljivost

 

Stane Vidmar: Transformacija

 

Stane Vidmar: RC

 

Stane Vidmar: Zvonik 2

 

Marko Burnik: Bering 3

 

Klemen Klemenc: Četrt ura