Razpis za fotolov Budimpešta 2018

Pravila:
 Sodelujejo lahko vsi udeleženci fotolova v Budimpešti
 Velikost fotografije je 1620 pik po dolžini in 1080 po višini.
 Fotografije so v jpg formatu.
 Datum nastanka je obvezno v času fotolova.

 Prijavite se z prijavnico, ki je priloga razpisa.
 Poimenovanje: zadnje štiri številke osebnega telefona_tema_številka fotografije_ime fotografije.
 Primer: 1234_A1_Tramvaj. Ne uporabljajte šumnikov.

Razpisane teme so:

A. Budimpešta (črno-bele ali barvne).
Iz motivov na tej temi mora biti jasno razvidno, da so posneti v Budimpešti.

B. Prosta črno-bela.

C. Prosta barvna.
Vsak avtor lahko odda do 12 fotografij (v vsaki temi po 4 fotografije) na naslov fd.jesenice@gmail.com ali na zgoščenki v času pred in po sejah ter strokovnih srečanjih.
Rok oddaje fotografij: 13. januar 2019
Projekcija sprejetih del bo 21. januarja 2019
Žirija: Lado Brišar, Nik Bertoncelj, Bogdan Bricelj

Budimpešta fotolov razpis in prijavnica