Miklavž prinesel dva nova FIAP naziva članoma FD Jesenice

Danes je Bogdan Bricelj prejel naziv EFIAP/p.

Aleksander Čufar pa je prejel naziv EFIAP/d3 kot prvi in za sedaj edini v Sloveniji. 

Čestitke obema!