Razpis za digitalne tematske fotografske delavnice september 2018 – junij 2019

Teme za obdobje september 2018 – junij 2019 so:

Mesec Tema Datum oddaje fotografij
September Kultura 2.9.2018
Oktober Arhitektura 8.10.
November Ura 5.11.
December Pogled navzgor 3.12.
Januar Mesto ponoči 7.1.2019
Februar Voda 4.2.
Marec Dolga ekspozicija 4.3.
April Gore in ljudje 1.4.
Maj Vzorci v naravi 6.5.
Junij Kolekcija 4 fotografij 3.6.

 

Teme delavnic so predlagali člani IO FD Jesenice in US FD Jesenice, ki jih je tudi potrdil in razvrstil.

Pravila:
• Sodeluje lahko vsak član društva s plačano članarino
• Fotografije so lahko v barvni ali črno beli tehniki
• Velikost fotografije je 1620 pik po dolžini in 1080 po višini.
• Fotografije so v jpg formatu
• Datum nastanka ni predpisan
Ocenjevanje:
• Vsak udeleženec tematske delavnice bo izbral pet fotografij, ki bodo enakovredne,
• S številom glasov razvrstimo fotografije,
• Prvi dve fotografiji bosta objavljeni na spletni strani društva,
• Ostale fotografije za razstavo določi umetniški svet FDJ na podlagi glasov in upoštevanja, da sodeluje vsak sodelujoči član z vsaj eno fotografijo,
• Prisotni svojih fotografij ne izbirajo.
Kolekcija bo pripravljena tako, da bodo štiri fotografije kolekcije sestavljale eno fotografijo. Za izdelavo tovrstne fotografije bodo pripravljena navodila in tečaj.