Strokovna seja “Simetrija”

12.2.2018 je bila strokovna seja – tematska delavnica na temo Simetrija. Prispelo je 39 fotografij, ki jih je poslalo  7  članov.

Na seji je bilo prisotnih 5 članov društva. Po strokovnem pregledu in razgovoru so določili, da je najboljša fotografija Dvoboj svizcev , avtorice Danile Bricelj, kot drugo pa so izbrali fotografijo z naslovom Planina 3, avtorice Helene Vidmar.

Danila Bricelj: Dvoboj svizcev

 

Helena Vidmar: Planina 3