Strokovna seja “Ljudje sveta”

V ponedeljek 22.1.2018 je bila tematska delavnica na temo ljudje sveta.
Svoje fotografije je poslalo 5 članov društva, na seji je bilo prisotnih 8 članov. Prisotni so najbolje ocenili fotografijo z naslovom Ljudje 5, avtorja Staneta Vidmarja.

Stane Vidmar: Ljudje 5