Strokovna seja na temo “Gibanje”

Dne 2.10. 2017 je bila strokovna seja z obravnavo fotografij na temo “Gibanje”.
Prispelo je 20 fotografij 4 avtorjev. Na seji so bili prisotni 4 člani, od tega 3 avtorji.
Po ogledu in komentiranju zanimivih fotografij so prisotni izbrali 4 fotografije. Avtorji fotografij so Marko Burnik -Let, Danila Bricelj – Hitro proti cilju in Stane Vidmar – Nazaj in Čas (naslovna fotografija).

Danila Bricelj: Hitro proti cilju

 

Marko Burnik: Let

 

Stane Vidmar: Nazaj