Strokovna seja na temo Zima

Na strokovni seji društva se je v ponedeljek 3.4. zbralo 10 članov. Tema na katero so člani poslali fotografije je bila ZIMA.

Kot najboljša po oceni sodelujočih, je bila fotografija Marka Burnik: Led Bled in svetloba.

Člani na seji pri pregledu fotografij