Razpis za društveno razstavo digitalne fotografije 2017

Pravila:

 Na razstavi lahko sodelujejo člani Fotografskega društva Jesenice s plačano članarino za tekoče leto.
 Vsak avtor, ki predloži fotografije ter izpolni prijavnico se strinja s pogoji razstave in objavo fotografij na spletnih straneh društva ipd..
 Tema razstave je:

A: P R O S T A
B: K R E A T I V N A F O T O G R A F I J A

 

Selektor razstave bo Niko Sladič, MF FZS iz Foto kluba »Janez Puhar« iz Kranja

Koledar:

Zadnji dan za oddajo fotografij (na spodnjo e-pošto, ostali na CD-ju): 22.05.2017
Predstavitev izbora: Predvidoma 05.06.2017

Več pa v  Razpisu  v katerem je tudi prijavnica.