Razpis za fotolov Budimpešta 2018

Pravila:
 Sodelujejo lahko vsi udeleženci fotolova v Budimpešti
 Velikost fotografije je 1620 pik po dolžini in 1080 po višini.
 Fotografije so v jpg formatu.
 Datum nastanka je obvezno v času fotolova.

 Prijavite se z prijavnico, ki je priloga razpisa.
 Poimenovanje: zadnje štiri številke osebnega telefona_tema_številka fotografije_ime fotografije.
 Primer: 1234_A1_Tramvaj. Ne uporabljajte šumnikov.

Razpisane teme so:

A. Budimpešta (črno-bele ali barvne).
Iz motivov na tej temi mora biti jasno razvidno, da so posneti v Budimpešti.

B. Prosta črno-bela.

C. Prosta barvna.
Vsak avtor lahko odda do 12 fotografij (v vsaki temi po 4 fotografije) na naslov fd.jesenice@gmail.com ali na zgoščenki v času pred in po sejah ter strokovnih srečanjih.
Rok oddaje fotografij: 13. januar 2019
Projekcija sprejetih del bo 21. januarja 2019
Žirija: Lado Brišar, Nik Bertoncelj, Bogdan Bricelj

Budimpešta fotolov razpis in prijavnica

Razpis za digitalne tematske fotografske delavnice september 2018 – junij 2019

Teme za obdobje september 2018 – junij 2019 so:

Mesec Tema Datum oddaje fotografij
September Kultura 2.9.2018
Oktober Arhitektura 7.10.
November Ura 4.11.
December Pogled navzgor 2.12.
Januar Mesto ponoči 6.1.2019
Februar Voda 3.2.
Marec Dolga ekspozicija 3.3.
April Gore in ljudje 31.3.
Maj Vzorci v naravi 5.5.
Junij Kolekcija 4 fotografij 2.6.

 

Teme delavnic so predlagali člani IO FD Jesenice in US FD Jesenice, ki jih je tudi potrdil in razvrstil.

Pravila/navodila si preberite v priponki  Tematske delavnice letno obvestilo