FD JESENICE – NAJUSPEŠNEJŠE FOTO DRUŠTVO v letu 2019

Tudi za leto 2019 so pri Fotografski zvezi Slovenije zbirali podatke Društev in posameznikov o doseženih točkah na tekmovanjih in razstavah. Znani so rezultati tekmovanja za najuspešnejši posnetek, posameznika in društvo v Fotografski zvezi Slovenije za leto 2019.

Tekmovanja se je udeležilo 7 društev s skupaj 70 posamezniki.

Najuspešnejše društvo: Fotografsko društvo Jesenice.

Med najuspešnejšimi fotografi v letu 2019 je med prvimi desetimi mesti 5 fotografov članov FD Jesenice.

Uradno bodo podeljene diplome na odprtju “Slovenske pregledne razstave”.

Rezultati – podatek FZS Najuspešnejši klub – razstavljalec – posnetek –  za leto 2019

 

“Žabja svatba” v reviji PSA Journal

“Kdor čaka dočaka!” pravi Aleksander Čufar, član Fotografskega društva Jesenice. Njegova fotografija namreč krasi naslovnico mesečnika PSA Journal, v njegovi vsebini pa je še obširen članek o “žabji svatbi”, ter še kup njegovih fotografij. Za objavljene fotografije mu je čestitala celo predsednica PSA Elena McTighe.

Iskrene čestitke.

Fotografije in celoten članek si lahko ogledate in preberete v priponki.

Dva naša člana prejela visoke FIAP nazive

V petek 1. februarja 2019 so bili na razstavi Reflections Panonia v Lendavi podeljeni FIAP nazivi za leto 2018. Nazive je podelil zastopnik za FIAP pri Fotografski zvezi Slovenije Vasja Doberlet. Med prejemniki visokih nazivov sta dva naša člana.

Aleksander Čufar je prejel naziv EFIAP/d3 – odličnik FIAP diamant 3. To je trenutno najvišji možen FIAP naziv. Aleksander je edini prejemnik tega naziva v Sloveniji.

Bogdan Bricelj je dobil naziv EFIAP/p – odličnik FIAP platinasti. Je edini fotograf na Zgornjem Gorenjskem od Rateč do Radovljice in Tržiča s tako visokim FIAP nazivom. V celi Sloveniji imajo naziv EFIAP/p še trije drugi fotografi, višje EFIAP/d nazive pa štirje.

Čestitke!

Izjemen uspeh na državnem nivoju v letu 2017

Člani Fotografskega društva smo ponovno dosegli izjemen uspeh na državnem nivoju.
Po razvrstitvi klubov in društev Fotografske zveze Slovenije je FD Jesenice zasedlo 2. mesto za leto 2017, med deseterico najuspešnejših fotografov pa je kar pet fotografov naših članov.

Z najuspešnejšim posnetkom TS-6010 pa je avtor Aleksander Čufar zasedel peto mesto. Društvo tako ostaja po društveni dejavnosti, razstavljaLskih uspehih posameznikov doma in v tujini in razstavljanju fotografij v domačih in drugih razstaviščih v samem slovenskem vrhu.
Uspeh društva ni slučajen, je rezultat večletnega skupnega dobrega strokovnega dela in posameznikov v društvu.
Iskrene čestitke vsem, ki so med deseterico najuspešnejših razstavljavcev za leto 2017 kakor tudi vsem ostalim članom, ki so z osvojenimi točkami pripomogli k skupnemu uspehu društva.
Hvala vsem!

Predsednik FD Jesenice: Stane Vidmar

 

Podelitev zlatega znaka

Člani FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA JESENICE  smo v Fotogaleriji  pripravili otvoritev reportažne fotografske razstave PODELITEV ZLATEGA ZNAKA Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Fotografskemu društvu Jesenice v sredo, 18. marca 2015, ob 18. uri. Razstava je bila odprta s kulturnim programom. Fotografije so bile na ogled do 15. aprila 2015

 

V prostorih Slovenske filharmonije je 28. januarja 2015 Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije podelil najvišja priznanja sklada za leto 2014. Eden od dveh zlatih znakov sklada je bil podeljen Fotografskemu društvu Jesenice za izredne dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2014. To je prvi zlati znak, ki je bil podeljen za fotografsko dejavnost in prvi zlati znak na področju zgornje Gorenjske.Razstava prikazuje podelitev zlatega znaka JSKD Fotografskemu društvu Jesenice, hkrati pa predstavlja delo društva in njegove člane.

 

 

Obrazložitev za podelitev Zlatega znaka JSKD:

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE

Fotografsko društvo Jesenice je pravni naslednik Foto kluba Andrej Prešeren in izhaja iz fotografskih klubov in skupin, ki so na Jesenicah začeli organizirano delovati pred skoraj 90 leti. Že od vsega začetka se društvo ukvarja z dvema glavnima dejavnostma: razstavljanje in izobraževanje. Dejavnost razstavljanja skrbi za pestrost kulturne ponudbe na Jesenicah, Žirovnici in Kranjski Gori. Društvo namreč skrbi za redne postavitve razstav kar na petih razstaviščih v teh občinah. Letno pripravijo čez 40 razstav, na katerih se predstavljajo člani društva in povabljeni gosti. Vsako leto priredijo tudi eno državno razstavo, in sicer Slovenske fotografinje se predstavijo ali Človek in kovina. Razstavi se bienalno menjata. Poleg tega društvo sodeluje pri organizaciji območnih JSKD razstav, za katere je bilo leta 2011 tudi pobudnik. Člani društva pošiljajo svoje fotografije vsako leto na več deset razstav po vsem svetu. Za svoje fotografije prejemajo tudi mnoga visoka priznanja in fotografske nazive.

Izobraževanje v društvu teče na več različnih načinov. Društvo za svoje člane organizira strokovna srečanja, različna predavanja in delavnice. Izobraževanje pokriva različne zvrsti fotografije, tehnike in računalniške obdelave. Praktično izobraževanje poteka tudi na skupnih članskih izletih ter z ogledom različnih fotografskih razstav po Sloveniji. Fotografsko društvo Jesenice skrbi tudi za izobraževanje mladih preko mentorstva, saj dva člana vodita krožke na jeseniških osnovnih šolah.

Fotografsko društvo Jesenice je letos že tretje leto zapored prejelo priznanje za drugo mesto v razvrstitvi najuspešnejših fotografskih društev Fotografske zveze Slovenije. Takšna stalnost je v tem ocenjevanju še dodatni uspeh. Poleg uspešnosti društva kot celote je zelo pomembno, da društvo sestavlja precejšnje število zelo uspešnih posameznikov – fotografov. Društvo tudi po številu članov sodi med največja slovenska fotografska društva.

Poleg same uspešnosti na skupinskih razstavah je pomembno, da v društvu deluje tudi dovolj delovnih posameznikov, ki skrbijo za postavitve velikega števila razstav in dovolj avtorjev, ki so pripravljeni svoj trud in sredstva usmeriti v predstavitve na samostojnih razstavah. Nenazadnje pa je za takšno široko in raznoliko delovanje potrebna dobra organizacija društva. Šele vse navedene dejavnosti skupaj naredijo društvo zares uspešno.