Aleksander Čufar, MF FZS, MPSA,  EFIAP/d3

Aleksander Čufar, MF FZS, MPSA, EFIAP/d3

Rodil sem se 3.5.1962. Osnovno šolo sem obiskoval v Železnikih, potem pa šolanje nadaljeval na Srednji zdravstveni šoli – oddelek za laboratorijske tehnike v Ljubljani. Leta 1984 sem končal Višjo šolo za zdravstvene delavce in se zaposlil kot radiološki inženir. Sem...
Simon Benedičič, F2 FZS

Simon Benedičič, F2 FZS

S fotografijo se ukvarjam od leta 2011. Pretežno se ukvarjam z naravoslovno fotografijo – od pokrajinskih do makro fotografij, ki očesu odkrijejo čisto nov svet, pa do fotografij živalskega sveta, ki velikokrat zahtevajo veliko truda in časa da obrodijo sadove....